Sipa Font Download

суббота 16 июняadmin
Sipa Font Download Rating: 5,8/10 8674 reviews

Thongchai Simuang -TS-Font-TS Graphic Art Tel.0. ขับเคลื่อนโดย Blogger.Blogger.

The font 'TH Sarabun PSK' is used on the Thai Wikipedia's current logo.

Thai National fonts (Thai: ฟอนต์แห่งชาติ[1]; RTGS: [font] haeng chat), or colloquially SIPA fonts (Thai: ฟอนต์ซิป้า[2]), are a group of thirteen Thai-Romanfonts distributed and used by the Government of Thailand as public and official fonts after they won a national competition held in 2007. The fonts and all of their subsequently developed versions are released by the Software Industry Promotion Agency (Public Organisation), or SIPA, together with the Department of Intellectual Property through f0nt.com, and can be downloaded freely on the website.[3]

The competition was organised by Abhisit Vejjajiva's Council of Ministers, with a view to replacing all existing fonts the Thai Government bought from private sector, including Microsoft's 'Angsana New', 'Browallia New', 'Cordia New' and 'EucrosiaUPC' which were extensively used at that time, with the fonts created by Thai nationals. The competition was part of the project proposed by the Ministry of Information and Communication Technology, called the 'Standard Fonts for Thai Public Sectors' Project (โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย). The Ministry was quoted as saying: '..Various fonts are now used among the public agencies, that's why the state papers have never become standard. The fonts are also from the private companies which monopolise the rights over them, so we cannot use them as much as we should..'.[4]

On 7 September 2010, the Council of Ministers officially announced the thirteen fonts as the public fonts, naming them the 'national fonts'. The public agencies were ordered to use these fonts, especially 'TH Sarabun PSK', in their state papers. They were required to cease to use the private sector's fonts by 5 December 2010, Bhumibol Adulyadej's 83rd birthday anniversary. The legislative branch and the judicial branch were also asked for cooperation.[5]

The font 'TH Sarabun PSK' is used in the Government Gazette of Thailand on and from January, 2011, replacing 'Angsana New'. The Gazette's first volume using such font is volume 128, part 1 A, dated January 7, 2011, in which the 'Ministerial Regulation Determining the Criteria and Procedure for Acknowledging the Aircraft Type Certificates or Supplementary Type Certificates issues by the State Parties to the Conventions governing the Application for Certificates of Airworthiness or by the States with which Thailand has adopted the similar Agreements, BE 2553 (2010)' ('กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2553') was published.[6]

In 2018, Google Fonts and a local font foundry Cadson demak revised all Thai National fonts[7][8] and released them under Open Font License.

The font 'TH Sarabun PSK' is also used on the current logo of Thai Wikipedia. This version of the logo was designed by Pratya Singto (ปรัชญา สิงห์โต), a graphic designer who runs f0nt.com, and was adopted by the Community as it won a competition in 2008.[9]

The thirteen fonts are:[3]

#NameDesignersSamplesNotes
1.TH Sarabun PSKSupphakit Chaloemlap (ศุภกิจ เฉลิมลาภ)The name 'Sarabun' (สารบรรณ, RTGS: Saraban) means documentary affairs. The font is later improved and distributed on August 19, 2011 under the name 'TH Sarabun New'. Revised version available on Google Fonts under the name 'Sarabun'.
2.TH ChamornmanEkkalak Phianphanawet (เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช)The name 'Chamornman' (จามรมาน, RTGS: Chamon Man) means the heart of a rain tree, known in Thailand as a symbolic tree of Chulalongkorn University. However, the designer is an alumnus of Bangkok University, not Chulalongkorn.[10]
3.TH KrubEkkalak PhianphanawetThe font is named after a Thai particle 'Krub' (ครับ, RTGS: Khrap).
4.TH SrisakdiAksaramethi Team (ทีมอักษราเมธี), consisting of Phairot Piamprachakphong (ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์) Bowon Chonradon and (บวร จรดล)The name 'Srisakdi' (ศรีศักดิ์, RTGS: Si Sak) means prestige. The Thai scripts are in the 'court style', a style of writing prominent during the Thon Buri Kingdom and the initial period of the Rattanakosin Kingdom
5.TH Niramit ASAksaramethi TeamThe name 'Niramit' (นิรมิต) means being invented by magic.
6.TH Charm of AUKanlayanamit Noraratphutthi (กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ)
7.TH KodchasanKansuda Piamprachakphong (กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์)The name 'Kodchasan' (คชสาร, RTGS: Khotchasan) means an elephant.
8.TH K2D July8Kan Rotsawat (กานต์ รอดสวัสดิ์)
9.TH Mali Grade 6Sudarat Leotsithong (สุดารัตน์ เลิศสีทอง)It is the handwriting of a grade-6 girl named 'Little Jasmine' or 'Mali' (เด็กหญิงมะลิ), a character created by the designer.
10.TH Chakra PetchThirawat Photwibunsiri (ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ)The name 'Chakra Petch' (จักรเพชร, RTGS: Chak Phet) means a crystal disc.
11.TH Bai Jamjuree CPPITA Team, consisting of Rapee Suveeranont (รพี สุวีรานนท์) and Virot Chiraphadhanakul (วิโรจน์ จิรพัฒนกุล)The name 'Bai Jamjuree' (ใบจามจุรี, RTGS: Bai Chamchuri) means a rain tree's leaf.
12.TH KoHoKo-Ho Group (กลุ่ม ก-ฮ), or A-Z Group, consisting of Kham Chaturongkhakun (ขาม จาตุรงคกุล), Kanokwan Phaenthaisong (กนกวรรณ แพนไธสง) and Khanittha Sitthiyaem (ขนิษฐา สิทธิแย้ม)
13.TH Fah KwangTeam Eleven (ทีมสิบเอ็ด), consisting of Kitti Sirirattanabunchai (กิตติ ศิริรัตนบุญชัย) and Niwat Phattharowat (วัฒน์ ภัทโรวาสน์)The name 'Fah Kwang' (ฟ้ากว้าง, RTGS: Fa Kwang) means 'the sky is wide' or 'the wide sky'.

Google Fonts[edit]

In 2018, Cadson Demak, a local font foundry work with Google Fonts to revised all the National fonts, providing them with more hintings, wider range of weights, and better Unicode supports. There is also a new font 'Thasadith' which was inspired from TH Srisakdi.[11]

#National font nameGoogle Fonts nameGoogle Fonts designers
1.TH Sarabun PSKSarabunSupphakit Chaloemlap (ศุภกิจ เฉลิมลาภ)
2.TH ChamornmanCharmonmanCadson Demak
3.TH KrubKrubCadson Demak
4.TH SrisakdiSrisakdiCadson Demak
5.TH Niramit ASNiramitCadson Demak
6.TH Charm of AUCharmCadson Demak
7.TH KodchasanKodchasanCadson Demak
8.TH K2D July8K2DCadson Demak
9.TH Mali Grade 6MaliCadson Demak
10.TH Chakra PetchChakra PetchCadson Demak
11.TH Bai Jamjuree CPBai JamjureeCadson Demak
12.TH KoHoKoHoCadson Demak
13.TH Fah KwangFahkwangCadson Demak

References[edit]

 1. ^ไทยรัฐออนไลน์ (2554-01-20). 'ซิป้า จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ทางปัญญา ยิ้มร่าอวดโฉม 13 ฟอนต์ไทย ใช้ในหน่วยงานราชการ'. Retrieved 2011-05-02.Check date values in: date= (help)
 2. ^ไทยรัฐออนไลน์ (2553-12-13). 'รัฐบาลกลัวละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ส่วนราชการใช้ฟอนต์ไทยจากซิป้า'. Archived from the original on 2011-05-31. Retrieved 2011-05-02.Check date values in: date= (help)
 3. ^ abฟ๐นต์.คอม (2007-06-28). '13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)'. Retrieved 2011-05-02.
 4. ^ฟ๐นต์.คอม (2010-09-08). 'สั่งราชการโละฟอนต์ต่างชาติ ใช้ฟอนต์ไทยแลนด์'. Retrieved 2011-05-02.
 5. ^กรมประชาสัมพันธ์ (2010-09-07). 'ครม.เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณเพิ่ม'. Retrieved 2011-05-02.
 6. ^ราชกิจจานุเบกษา (2011-01-07). 'กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2553'(PDF). Retrieved 2011-05-02.
 7. ^https://cadsondemak.com/13plus1-thaifonts/
 8. ^https://medium.com/@poonlapveerathanabutr/google-thai-fonts-f7274bea0a50
 9. ^ฟ๐นต์.คอม (2008-06-05). 'กระจู๋: อันว่าด้วยโลโก้วิกิพีเดียไทย'. Retrieved 2011-05-02.
 10. ^'เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช คนบ้าตัวอักษร'. Who? Weekly Magazine. 2010. Archived from the original on 2011-01-28. Retrieved 2011-05-02.
 11. ^https://cadsondemak.com/13plus1-thaifonts/

External links[edit]

 • SIPA fonts - f0nt.com
 • 'TH Sarabun New' - f0nt.com
 • Suphakit Chaloemlap's idea in designing 'TH Sarabun PSK' - Department of Intellectual Property
Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_fonts&oldid=918096346'

The best website for free high-quality TH Sarabun PSK fonts, with 20 free TH Sarabun PSK fonts for immediate download, and ➔ 49 professional TH Sarabun PSK fonts for the best price on the Web.

20 Free TH Sarabun PSK Fonts

 • 4077thHideShow
 • Haunted THHideShow
 • 7th Service4 StylesHideShow
 • 5th Agent2 StylesHideShow
 • 16th ArabesquesHideShow
 • 15th AccidentHideShow
 • 8th CargoHideShow
 • 27th RPSHideShow
 • 13th GhostwriteHideShow
 • 8th ElementHideShow
 • 11th floorHideShow
 • 7th Service LeftalicHideShow
 • 4th And InchesHideShow
 • 12 Th C. AbbeyHideShow
 • 7th Service OutlineHideShow
 • 5th Grade CursiveHideShow
 • 5th Agent LeftalicHideShow
 • 7th FadFaceHideShow
 • 15th Accident, RegularHideShow
 • 5th Agent, RegularHideShow
 • TH Sarabun PSK : ดาวน์โหลด Font TH Sarabun PSK ..

  Font TH Sarabun PSK ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ ดาวน์โหลด ตามที่ครม ..

 • ฟอนต์.คอม » 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริม ..

  ฟอนต์: TH Sarabun PSK สร้างสรรค์โดย: SIPA .. Pingback: วิธีใช้ Font TH Sarabun ใน Google Drive ..

 • Font TH Sarabun New - f0nt.com

  ข่าวดีสำหรับแฟนๆ ฟอนต์ TH Sarabun PSK ทุกท่าน .. ทำไมโหลด Font TH Sarabun New ..

 • Font TH Sarabun PSK Archive - com250.com

  Font TH Sarabun PSK ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ ดาวน์โหลด ตามที่ครม ..

 • Phonbopit/sarabun-webfont: TH Sarabun New Web Font - GitHub

  Phonbopit / sarabun-webfont. Code. Issues 0. Pull requests 0. Projects 0 Pulse Graphs TH Sarabun New Web Font .. TH Sarabun PSK.

 • ดาวน์โหลด - Font TH-Sarabun-PSK

  Font TH-Sarabun-PSK. th-sarabun-psk.zip. Download. Details . Display Num . Powered by Phoca Download.

 • การติดตั้งฟอนต์(Font)สารบัญ (TH Sarabun PSK/New)

  วิธีติดตั้ง/ดาวน์โหลด ฟอนต์สารบัญ (TH Sarabun PSK/New) ฟอนต์หนังสือ .. Firebird maestro 17.1.0.3 crack.

 • National fonts - Wikipedia

  Thai National fonts .. naming them the 'national fonts'. The public agencies were ordered to use these fonts, especially 'TH Sarabun PSK', in their state papers.

  Knocked up 2007 movie torrent. Download knocked up yify movies torrent: When Alison Scott is promoted in E! Television, she goes to a night-club to celebrate with her older married sister Debbie. Alison meets the pothead reckles. Knocked Up 2007 (tt0478311) For fun loving party animal Ben Stone, the last thing he ever expected was for his one night stand to show up on his doorstep eight weeks later to tell him she's pregnant.

Please note: If you want to create professional printout, you should consider a commercial font. Free fonts often have not all characters and signs, and have no kerning pairs (Avenue ↔ A venue, Tea ↔ T ea).

Check it for free with Typograph.

  • Rotola TH Pro
  • 19th Century Retro
  • 20th Century German™
  • 8th Avenue
  • 19th Century American Initials™
  • Laqonic 4F™
  • Bond 4F
  • Kylie 4F™
  • Brother 1816
  • Rodeqa Slab 4F™
  • Bladi One Slab 4F™
  • Fontatica 4F
  • Motor 4F™
  • Croogla 4F™
  • Cedra 4F
  • Model 4F™
  • Targo 4F
  • Qargotesk 4F™
  • Cubynets 4F
  • Kent 4F™
  • Robotesqa 4F™
  • Squartiqa 4F™
  • Febrotesk 4F™
  • Dinesqo 4F™
  • Waldemar 4F™
  • Lavina 4F™
  • Meeneralca 4F™
  • Dart 4F™
  • Condesqa 4F
  • Grotesqa 4F™
  • Placarto 4F™
  • Bladi Two 4F™
  • Vanyla 4F
  • Akzentica 4F™
  • Bladi One 4F™
  • Areqo 4F™
  • Neultica 4F
  • Tovstun 4F™
  • Ukraintica 4F
  • Clarenta 4F™
  • Fatquad 4F™
  • Bayadera 4F™
  • Tiap Liap 4F™
  • Abia 4F™
  • Perfocard 4F™
  • Veselka 4F™
  • Laftatic 4F™
  • Logofontik 4F™
  • Allejo